Breadcrumbs

De 4 plekken op school met de meeste bacteriën

Het is niet eenvoudig over uw kinderen te waken wanneer ze op school zijn. Scholen zijn vaak broeihaarden voor bacteriën, en kinderen kunnen elkaar al snel besmetten met een verkoudheid of een griepje omdat ze zo vaak en zo nauw contact hebben met elkaar. Om die reden geeft Dettol een overzicht van de 4 schoolplekken waar de meeste bacteriën terug te vinden zijn.

  • De toiletdeur

Talrijke mensen geloven dat het schooltoilet de plek bij uitstek is waar de meeste bacteriën aanwezig zijn. Onjuist. Toiletten worden met regelmaat gereinigd, maar toiletdeuren worden wel eens overgeslagen. Iedereen raakt de toiletdeur aan, maar niet alle kinderen wassen hun handen na het gebruiken van de WC!

  • Schooltafels

Meer dan de helft van de dag wordt aan de schoolbanken gesleten. Dit betekent dat deze tafels veel te verduren krijgen: niezen, hoesten, vieze handen, snot, etc…

  • Voorwerpen in het klaslokaal

Spullen zoals krijt, potloden, boeken of papier worden continu door kinderen aangeraakt en gedeeld. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bacteriën echter op de potloodslijper zitten. Omdat het zo vaak gedeeld en gebruikt wordt, bestaat er besmettingsgevaar tussen de kinderen onderling.

  • De kraan

Kinderen zullen vaak de kraan aanraken met hun mond wanneer ze drinken, en een kraan wordt minder vaak gereinigd en gedesinfecteerd dan een toilet. Vertel uw kinderen nooit met hun mond contact te maken met de kraan, en het water een ogenblik laten stromen voordat ze ervan drinken.
Plaatsen waar bacteriën aanwezig zijn op school kunnen niet door onze kinderen vermeden worden, maar ze kunnen zich wel beschermen. Zo is het belangrijk steeds de handen te wassen om het merendeel van de bacteriën te doden. Spoor dus de kinderen aan de handen te wassen met zeep.

Een laatste tip voor de leerkrachten:

Een schoonmaakmiddel zoals Dettol® Power & Fresh is zeker handig om het klaslokaal schoon en hygiënisch te houden!